Sekretess och hantering av personuppgifter

All information i samtalen och kontakten mellan dig som klient och mig som behandlare är sekretessklassad.

Som legitimerad psykoterapeut har jag ansvar för att journalföra de samtal jag genomför och upprätthålla Socialstyrelsens och Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO:s krav på verksamheter inom Hälso- och sjukvård. Jag följer dataskyddsförordningen General Data Protection Regulation (GDPR) och jag har ett slutet och godkänt journalsystem som endast jag har åtkomst till. I hanteringen av våra kontakter behövs ditt godkännande av lagring av exempelvis adress och andra personuppgifter främst för ekonomi och fakturering.

Som klient hos mig har du rätt att ta del av din journal och de uppgifter som finns registrerade. Om du är missnöjd eller har klagomål på behandlingen eller journaluppgifter kan du vända dig till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). Det krävs ditt samtycke om en annan vårdgivare ska få tillgång till dina uppgifter och det finns rutiner för lagring och borttagning av dina journaler.

Jag berättar gärna mer och lämnar ytterligare information om vilka regler som gäller så att du känner dig välinformerad och trygg med hanteringen av dina uppgifter.