Min bakgrund och yrkeserfarenhet

Mötet och samtalet med andra människor har präglat min yrkeskarriär och alla utbildningar som jag gått. Förutom arbete inom människovårdandeyrken som socialarbetare och sjukhuskurator har jag många års erfarenhet av att verka inom kreativa branscher som kreatör och i ledande befattningar som projektledare och producent.

Under flera år har jag arbetat som sjukhuskurator inom Region Östergötland. Jag är van att möta människor i akuta sjukdoms- och krissituationer men också människor i den palliativa processen, det vill säga vård i livets slutskede. Dagligen har jag samtalat med patienter och anhöriga, haft individuella-, par- och familjesamtal, träffat vuxna och barn som alla haft behov av kris- och stödsamtal då livet förändrats och de existentiella frågorna plötsligt dominerar.

År 2011 grundade jag Brokinds rehabiliteringsträdgård med inriktning mot individer som drabbats av utmattningssyndrom och stressrelaterad ohälsa. Natur och aktivitet är fantastiska komplement i rehabiliteringsprocessen vid stress- och utmattningsdiagnoser. Det intresserar mig särskilt mycket att arbeta med individer som drabbats av just dessa diagnoser. Ofta finns goda förutsättningar att komma tillbaka till arbete och en god livssituation.

Jag har under flera år ingått i Mentorsprogrammet på ALMI och arbetat som mentor för nyföretagare. Jag ingår också i Region Östergötlands Etiska råd.

Utbildning i urval

  • Fil.kand. i psykologi och teologi, Lunds och Linköpings universitet.
  • Fil.mag. i psykologi, Linköpings universitet.
  • Psykoterapi steg 1, Linköpings universitet.
  • Psykoterapeutprogrammet, Linköpings universitet.
  • Motiverande samtal (MI), Gymnastik och Idrottshögskolan (GIH).
  • Acceptance and Commitment Therapy, (ACT), Psykologpartners.
  • Trädgårds- och naturunderstödd terapi, Sveriges Lantbruksuniversitet, (SLU).
  • Media- och skrivutbildningar från bland annat Skurups folkhögskola, Maine Media Workshop, Maine, USA, Poppius Journalistskola.